Όροι και Προϋποθέσεις

Εδώ θα βρείτε τους όρους και προϋποθέσεις:

Η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει και αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που συλλέγονται κατά την χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Quick N Safe Courier», που εδρεύει στo Χολαργό Αττικής οδός Λ. Μεσογείων αρ. 248, έχει Α.Φ.Μ. 998086531, (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή «Quick N Safe Courier»), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός» ή «GDPR»).

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων- «GDPR»
Η Quick N Safe Courier συλλέγει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των μεμονωμένων εφαρμογών προσωπικά δεδομένα του χρήστη, στον βαθμό που ο χρήστης δηλώνει αυτά τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. μέσω της διαδικτυακής αίτησης επικοινωνίας, π.χ. προς την Εξυπηρέτηση Πελατών της Quick N Safe Courier). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης χρησιμοποιούνται από την Quick N Safe Courier π.χ. για απάντηση αιτημάτων, για επικοινωνία μαζί του ή επεξεργασία και εκτέλεση των αποστολών του. Η Quick N Safe Courier συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται online μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.

Η Quick N Safe Courier μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα του πελάτη, αν ο πελάτης έρθει σε επαφή μέσω της ιστοσελίδας με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Quick N Safe Courier και διαβιβάσει κατά την επικοινωνία προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια της Εξυπηρέτησης Πελατών αποθηκεύονται στην Quick N Safe Courier και χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του αιτήματος του πελάτη.

Η Quick N Safe Courier, μπορεί κατά διαστήματα, τα οποία δεν είναι εκ των προτέρων καθορισμένα, να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί συζητήσεις, συνομιλίες, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο διακινείται μέσω της ιστοσελίδας. Η Quick N Safe Courier δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση και δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση απλή ή συκοφαντική, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας, παράλειψη οποιουδήποτε είδους, βωμολοχία, διακίνηση πορνογραφικού υλικού, που τυχόν εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα ή αναμεταδίδεται καθ’οιονδήποτε τρόπο μέσω εφαρμογών της ιστοσελίδας.